top of page

【中國共產黨所到之處都係動盪分裂同爛攤子】塔利班重奪阿富汗政權,作為塔利班好朋友嘅中共梗係對美國冷嘲熱諷。今日外交部就指美軍駐守阿富汗20年留低嘅只有動盪分裂同破壞^,再一次我哋可以欣賞到中共外交部自我陶醉嘅能力,完全無視自己嘅所作所為,雙重標準到極致,同樣我哋只要換一換字就可以成段嘢還返比佢。


—————————————————————

我哋注意到,中國共產黨喺香港嘅目標唔係重建,因為無論係喺香港、新疆,定係西藏,全世界睇到中國共產黨所到之處,留低嘅都係動盪分裂、家破人亡,留低千瘡百孔嘅爛攤子。中國共產黨嘅力量同作用係破壞,唔係建設。


另外,我哋亦注意到華春瑩喺演講中表示,唔會再犯對別國內戰投入過多精力,通過無休止軍事干預重塑其他國家嘅錯誤。全世界都希望中國共產黨可以對其動輒軍事干預、窮兵黷武嘅政策做出認真反思,停止打著民主、人權嘅旗號,肆意干涉其他國家嘅內政,破壞其他國家同地區嘅和平同穩定。


^資料來源:

https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k2/1606295-20210817.htm?spTabChangeable=0

3 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page