top of page

【封口令】喺緬甸,國務資政昂山素姬嘅首席律師欽貌梳俾軍方落咗封口令,指佢嘅言論會導致社會不穩 [1]。唔知大家聽到「封口令」有無似曾相識嘅感覺呢?


無論係今日獲准保釋嘅賢學思政前發言人朱慧盈 [2] 定係47人案可以保釋嘅被告 [3],換取短暫行動自由嘅方法竟然係俾政權剝削言論自由。呢啲自由本身都係我哋與生俱來嘅權利,但港共同緬甸軍政府一樣用各種手段、惡法去限制,將一個人本應有嘅權利肆意褫奪。兩者嘅分別只係前者無「軍隊」,宣稱用「次級武力」去鎮壓手足,但其實近年嚟港共極權嘅所作所為都同軍政府無分別。


資料來源:

[1] https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k2/1615350-20211015.htm

[2] https://thestandnews.page.link/vBWWgg5JwqYgGLHM7

[3] https://www.thestandnews.com/politics/47-%E4%BA%BA%E6%A1%88%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E6%97%A5-%E6%96%87%E5%AD%97%E7%9B%B4%E6%92%AD-%E8%87%B3%E5%B0%91-10-%E4%BA%BA%E8%A3%9C%E5%85%85%E9%99%B3%E8%A9%9E-%E9%81%8E%E7%99%BE%E4%BA%BA%E5%86%92%E9%9B%A8%E6%8E%92%E9%9A%8A%E6%97%81%E8%81%BD


2 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page