top of page

【恐怖組織反恐】近呢幾個月黑警多次進行反恐演習,指本港恐襲風險維持中度,要提防有人喺選舉等重要日子發動襲擊^。


「恐怖主義」多指係為咗達成某啲目的而訴諸暴力嘅犯罪行為,目的包括政治或意識形態上,攻擊或置平民嘅安危不理、散播恐慌。按照以上定義,元朗721同831太子站事件確實就係恐怖活動,無差別使用武力攻擊手無寸鐵嘅無辜市民,鄉黑、黑警同港共就係策劃同對香港安全造成威脅嘅恐怖分子。


依家,恐怖分子掌權,恐怖主義定義被佢哋重新演繹。以港大學生會評議會因感激梁健輝烈士嘅英勇行為為例,佢哋只係就事件發出動議表示深切哀悼,但張敬生、郭永皓、杜林丞亨同容頌禧就因而被控「宣揚恐怖主義」。喺港中眼中只要持反對意見、甚至係香港人就會被佢哋標籤為顛覆國家政權、危害國家安全、甚至係恐怖分子,完全係顛倒黑白。但即使佢哋點樣去嘗試去混淆視聽,一再否認佢哋做過嘅事都唔代表無發生過,所有香港人一定唔會忘記。


^資料來源:https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k2/1620602-20211119.htm7 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page