top of page

【悼念何烈士逝世兩周年】兩年前,極權將何烈士迫上絕路,喺粉嶺住所一躍而下,以死明志。


「香港人加油!」


願大家毋忘何烈士嘅犧牲,抗爭到底,香港人加油。


1 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page