top of page

【我哋嘅下一代】香港言語治療師總工會嘅「羊村」系列繪本被鄧炳強誣衊係荼毒幼稚園學生反對政府,但係佢哋只係透過繪本,以故事形式去講述呢場運動所發生嘅事。近排黑警製作名為《小精英》系列嘅幼稚園教材就真係禍害緊香港嘅未來喇^。


謝振中指幼稚園係小朋友形成價值觀嘅階段,用着衫扣鈕做比喻,「我哋第一粒鈕扣錯咗呢,永遠粒鈕都會扣錯,所以喺人生嘅鈕子裡面呢,從一開始就要扣好第一粒」,所以要利用幼稚園圖書去「教導國家安全」同「培養愛國情懷」。


小朋友應該係帶住好奇咁探索呢個世界,一步一步去建立自己嘅小宇宙。但港共就利用小朋友嘅天真無邪,強行灌輸錯誤嘅資訊,洗佢哋腦,扭曲幼童嘅身分認同。我哋用返佢個比喻,扣錯鈕就唔應該再錯落去,當發現扣錯嗰粒開始,我哋應該逐粒逐粒去解返,直到搵到源頭為止。有錯一定要改正,而唔係將錯嘅嘢教俾下一代,甚至催眠自己並無做錯。港共有意誤導小朋友建立錯嘅人生價值觀,顛倒黑白,我哋一定唔可以視而不見,任由佢哋荼毒香港嘅未來。


^資料來源:HK01

6 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page