top of page

【熱烈祝賀港隊張家朗於男子花劍項目為香港奪得金牌】恭喜張家朗喺東京奧運中以男子花劍項目為香港奪得金牌!呢個係繼1996年李麗珊滑浪風帆後,再有香港運動員喺奧運奪金,亦係香港劍擊史上首面奧運金牌!

奪金後,張家朗喺訪問到勉勵香港人「大家要堅持,唔好咁容易放棄!」


2 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page