top of page

【結束一黨專政】尋日港共下令將支聯會喺公司登記冊中剔除,指支聯會一直宣揚「結束一黨專政」係等同推翻中國根本制度,有意顛覆國家政權^。


除咗李家超,行會成員同鄭月娥都一致承認中華人民共和國係一黨專政嘅國家,但其實中共一直美其名自己係人民民主專政,共產黨只係執政黨帶領住其他民主黨派,實行多黨合作制度。依家佢哋幾個直接拆穿中共嘅大話,即係我哋要推翻呢個國家只要推翻共產黨就得。


中共自稱「屬於」佢哋嘅台灣同香港一直都由唔同政黨議政,按照李家超嘅講法,中共係實行一黨專政,所以呢兩個政治實體都理應同中華人民共和國無關。所以中共無資格對台灣事務說三道四,因為一個中國一個台灣。另外釐清返香港係被共產黨佔領緊,同時都唔係一黨專政,所以都唔屬於中共嘅一部份。


^資料來源:https://thestandnews.page.link/fEM92BWpLSHyKqhc8
4 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page